Serveis Quirúrgics a Barcelona

Tel. +34 93 551 31 02

Inici > Càncer de pàncrees

Càncer de pàncrees


L’Institut Quirúrgic Balsells és expert en cirurgia del càncer de pàncrees. Al llarg de més de 30 anys d’experiència, ha realitzat més de 700 cirurgies de càncer de pàncrees, un procediment complex que ha de ser realitzat per equips altament especialitzats. El Dr. Balsells és, en l’actualitat, un dels principals referents en aquest camp de la cirurgia general i digestiva.

Fem ús de la tecnologia més avantguardista

Què és el càncer de pàncrees?

El càncer o carcinoma de pàncrees és la proliferació sense control de cèl·lules malignes (mutades) que han vist alterada la seva funcionalitat i es tornen invasives, formant de vegades masses que s’anomenen tumors.

El càncer pot originar-se en qualsevol part del cos humà. El pàncrees és un òrgan que ajuda a regular la funció digestiva i el control de sucre i està situat darrere de l’estómac, a la zona abdominal.

El càncer de pàncrees s’origina en les cèl·lules de l’esmentat òrgan, sovint en els conductes pancreàtics. A data d’avui és probablement un dels càncers amb pitjor pronòstic a causa de la seva agressivitat i els seus alts índexs de mortalitat.

També és cert que existeixen molts tipus de càncers de pàncrees en funció del lloc on s’originen o el tipus de cèl·lules que els formen. Cada un d’ells, a més de la història i característiques pròpies del pacient, requerirà d’un tractament específic.

Per què el càncer de pàncrees té mal pronòstic?

El càncer de pàncrees té mal pronòstic a causa de que la detecció precoç és poc freqüent ja que el càncer no presenta simptomatologia fins molt avançada la seva evolució.
D’altra banda, el càncer de pàncrees tendeix a créixer de forma ràpida i a estendre’s en poc temps als òrgans propers de l’abdomen com el fetge, estómac o la via biliar i vesícula.

Quins símptomes provoca?

Forts dolors abdominals, pèrdua de gana, pes i diabetis, entre d’altres símptomes. També pot arribar a provocar icterícia, és a dir, una coloració groguenca a la pell, degut a l’augment de la bilirubina. Recomanem visitar un especialista si notes dolor recurrent a la zona alta de l’abdomen.

Com es tracta el càncer de pàncrees?

Es pot tractar mitjançant quimioteràpia, radioteràpia o cirurgia o una combinació de totes elles, encara que normalment és un tipus de tumor bastant resistent a la quimioteràpia de manera que la cirurgia acostuma sent la principal tècnica d’elecció.

Quin tipus de cirurgia es realitza?

La cirurgia dependrà de l’origen del càncer i de la zona afectada així com de la seva complexitat.

  • Cirurgia del cap del pàncrees (duodè- pancreatectomia): és una cirurgia complexa que permet extirpar els tumors del cap del pàncrees a més de zones específiques d’altres òrgans propers que puguin haver estat afectats (duodè, vesícula, etc.).
  • Cirurgia del cos i la cua del pàncrees (pancreatectomia distal): s’extirpen els tumors situats al cos i a la cua del pàncrees i, normalment, també la melsa. Encara que segueix sent una intervenció complexa, té millor pronòstic de complicacions que la cirurgia del cap.
  • Extirpació del pàncrees (pancreatectomia total): en alguns casos, pot arribar a ser necessari extirpar el pàncrees complet. Encara que es pot viure sense pàncrees, serà necessari seguir una dieta estricta i prendre insulina i enzims durant tota la vida per tal de substituir les funcions que realitzava el pàncrees anteriorment.
  • Cirurgia múltiple: finalment, a més del pàncrees, pot resultar necessari extirpar altres òrgans propers que puguin haver-se vist afectats pel càncer com poden ser conductes biliars, melsa, o estómac.

En qualsevol dels casos, la tècnica d’elecció pot ser la cirurgia oberta o la laparoscòpia depenent de diversos factors. La laparoscòpia és una tècnica mínimament invasiva que minimitza els riscos de la intervenció i permet una ràpida recuperació del pacient.

Perquè nosaltres?

El Dr. Balsells (LINK) és un dels principals referents en cirurgia pancreàtica, un procediment complex que només ha de ser realitzat per professionals altament especialitzats. A més, l’Hospital Quirón Barcelona (LINK) disposa d’instal·lacions d’alt nivell amb serveis complementaris que permeten una atenció integral del pacient en tot el procés.

Demani la seva cita ara