Serveis Quirúrgics a Barcelona

Tel. +34 93 551 31 02

Inici > Càncer esofagogàstric

Càncer esofagogàstric

Cáncer esofagogástrico - Cirugía Balsells

Què és el Càncer esofagogàstric?

El càncer esofagogàstric és el càncer que afecta a l’esòfag, l’estómac o a la unió entre tots dos, és a dir, la reproducció i creixement de cèl·lules sense control en aquesta zona del cos.

L’esòfag uneix la gola amb l’estómac i la seva funció és ajudar a traslladar el menjar per a la seva digestió. L’estómac, per la seva banda, té una important funció en el cos humà ja que és el principal òrgan encarregat de la digestió.

Normalment, tant el càncer d’estómac com el d’esòfag apareixen a la mucosa que recobreix l’interior de tots dos òrgans o a la zona d’unió dels mateixos.

Aquest tipus de càncers prenen com a nom Adenocarcinoma si apareixen en les glàndules mucoses o Carcinoma epidermoide si apareix en les cèl·lules que recobreixen la seva superfície.

Quins són els símptomes del càncer esofagogàstric?

Els símptomes són molt diferents si es tracta d’un tipus o un altre de càncer. Si apareix a l’estómac pot notar-se fatiga, cremor, vòmits o dolor estomacal, a més d’una pèrdua de pes involuntària. Si és a l’esòfag, pot provocar dificultats per empassar, pèrdua de pes, tos o cremor d’estómac.

Com es diagnostica el càncer esofagogàstric?

En cas de sospita de càncer esofagogàstric, pot prescriure una endoscòpia per examinar l’esòfag o l’estómac. L’endoscòpia és un tub unit a una càmera que s’introdueix per la gola per buscar lesions. Si el metge detecta alguna lesió anormal, en el mateix moment de la endoscòpia extraurà una part del teixit per poder analitzar-la mitjançant biòpsia.

Com es tracta el càncer esofagogàstric?

Els principals tractaments pel càncer són la cirurgia, la quimioteràpia i la radioteràpia.

La quimioteràpia pot utilitzar-se abans de la cirurgia (quimioteràpia neoadjuvant) per reduir la mida del tumor o després de la cirurgia (adjuvant) per eliminar els vestigis tumorals que puguin quedar després de la intervenció.

La radioteràpia s’utilitza normalment abans de la cirurgia per ajudar a reduir la mida del tumor.

En qualsevol cas, la cirurgia és la tècnica d’elecció per a la curació i el seu ús dependrà de l’estadi i mida del tumor a més de les característiques pròpies de cada persona.

  • En càncers en els primers estadis o de mida petita: es pot utilitzar una cirurgia no invasiva, que implica l’extracció del tumor i de les cèl·lules adjacents a través d’una endoscòpia o de cirurgia laparoscòpica.
  • En tumors de major grandària o que s’hagin estès a l’esòfag o estómac pot requerir l’extirpació de part de l’òrgan afectat. Si és l’esòfag, parlaríem d’una esofaguectomía. Si és l’estómac, un gastrectomia, i si el càncer ha afectat els dos òrgans una esofagogastrectomía. En qualsevol d’aquests casos, pot ser necessari també extreure part dels ganglis limfàtics més propers.

En general, és possible realitzar la cirurgia mitjançant laparoscòpia, una tècnica de cirurgia poc invasiva que es realitza mitjançant dos petits orificis a la zona de la panxa a través dels quals s’introdueixen els tròquers que permetran realitzar la intervenció. Aquest tipus de cirurgia implica menys riscos pel pacient i una més ràpida recuperació atès que són cirurgies no invasives i amb molt poc sangrat.

Perquè nosaltres?

El Dr. Balsells i el seu equip de l’Institut Quirúgic Balsells estan altament especialitzats en cirurgia oncològica. Treballen de la mà d’equips multidisciplinaris formats per oncòlegs i altres especialitats que permeten un diagnòstic i tractament d’alta qualitat per al pacient. A més, l’Hospital Quirón Barcelona disposa d’instal·lacions d’alt nivell amb serveis complementaris que permeten una atenció integral del pacient en tot el procés.

Demani la seva cita ara