Serveis Quirúrgics a Barcelona

Tel. +34 93 551 31 02

Inici > Cirurgia del colon

Cirurgia del colon

El còlon, el recte i l’anus formen part de l’intestí gros i són els encarregats últims d’extreure els nutrients, l’aigua i les sals dels residus sòlids que el cos genera durant la digestió abans de la seva expulsió.

¿Cuándo debe realizarse una cirugía de colon?

Algunes de les patologies que poden requerir una cirurgia de còlon són:

Quin tipus de cirurgia es realitza?

Sempre que sigui possible, s’opta per la laparoscòpia perquè és una tècnica mínimament invasiva que disminueix els riscos de la intervenció i permet una ràpida recuperació del pacient. La laparoscòpia es realitza mitjançant petites incisions a l’abdomen a través de les quals, cirurgians experts intervenen al pacient. En funció de cada cas, també pot ser necessari realitzar cirurgia oberta.

Per què nosaltres?

L’equip de l’Institut Quirúrgic Balsells està format per diferents professionals especialitzats en cada àmbit de la cirurgia general i digestiva. Gràcies a això, pot proporcionar l’atenció integral que el pacient necessita en cada moment. A més, l’Hospital Quirón Barcelona disposa d’instal·lacions d’alt nivell que permeten realitzar un tractament de qualitat, integral i amb alta tecnologia a la seva disposició, tant per a realitzar les cirurgies via laparoscòpica com per realitzar cirurgies convencionals.

 

 

Diverticulosis i diverticulitis

Què és la diverticulosi i la diverticulitis?

La diverticulosi consisteix en l’aparició de diverticles a la paret de l’intestí gros, concretament al còlon. Els diverticles són petits sacs o protuberàncies que es formen a la paret del còlon. Aquesta condició és molt habitual i es torna més freqüent amb l’edat encara que en general no provoca problemes ni requereix tractament.

La diverticulitis apareix quan els diverticles s’inflamen o s’infecten provocant dolor. En cas de diverticulitis, probablement requerirà tractament per pal·liar-ne els símptomes.

Els diverticles també poden aparèixer a l’esòfag, en aquest cas els anomenem diverticles esofàgics.

Quins símptomes presenten?

La diverticulosi no presenta símptomes i normalment no requereix de tractament específic, en qualsevol cas caldria tractar el restrenyiment. La diverticulitis, en canvi pot provocar dolors abdominals, nàusees, febre o restrenyiment entre d’altres símptomes.

Com es tracta la diverticulitis?

Si la diverticulitis és lleu, és pot tractar mitjançant antibiòtics per a la infecció, analgèsics per al dolor i fent repòs. En canvi, si l’afecció és més greu o repetitiva pot requerir cirurgia per extirpar les parts afectades de l’intestí i connectar els sans de nou.

Tornar

 

Pòlips i poliposi

Què són els pòlips?

Un pòlip és una protuberància formada per un petit grup de cèl·lules que es pot trobar a la mucosa del còlon. En un inici, són lesions benignes però poden transformar-se en un càncer de còlon amb el temps pel que es recomana el seu tractament.

Una persona pot tenir un únic pòlip o desenvolupar-ne múltiples. En el segon cas podríem parlar de poliposi, una malaltia que consisteix en la presència de molts pòlips adenomatosos en el còlon.

Així mateix, en alguns casos, la presència de pòlips pot ser degut a trastorns hereditaris com la Síndrome de Lynch, la poliposi adenomatosi hereditària o la Síndrome de Gardner, entre d’altres. Quan hi ha una mutació hereditària, els afectats tenen en general major probabilitat de patir càncer de còlon.

Quins símptomes presenta la presència de pòlips?

En les primeres fases, els pòlips no presenten símptomes. Són petits, benignes i poden passar desapercebuts si no es trobes per casualitat durant la realització d’una altra prova. En qualsevol cas, pot ser que la presència dels pòlips, sobretot si són grans o múltiples, provoqui cert sagnat rectal o un canvi de color de la femta, a més de dolor abdominal.

Com es diagnostiquen els pòlips?

Actualment s’utilitzen dos tipus de proves per detectar la presència de pòlips al còlon:

  • Test de sang en femta: és una estratègia de cribratge que analitza la femta per detectar la presència de sang en les mateixes. Si el resultat és positiu, es realitzaria una colonoscòpia.
  • Colonoscòpia: la colonoscòpia és una exploració del còlon que es realitza mitjançant un endoscopi. Amb aquesta prova es poden detectar possibles pòlips al còlon.

Cal tenir en compte que els pòlips podrien convertir-se amb el temps en un càncer de còlon, que pot tenir molt mal pronòstic si no es detecta a temps. Per això, és important realitzar controls periòdics a partir dels 40 anys i extreure els pòlips com a mesura de prevenció.

Com es tracten els pòlips?

És probable que els pòlips més petits siguin extrets durant la realització d’una endoscòpia digestiva atès és una prova diagnòstica però que ahora permet l’extirpació.
En cas de pòlips múltiples o grans, la tècnica d’elecció serà la cirurgia per laparoscòpia, una tècnica de cirurgia mínimament invasiva que permet extreure els pòlips mitjançant dues petites incisions a l’abdomen.

Tornar

 

Colitis isquémica

Què és la colitis isquèmica?

La colitis isquèmica és la concentració del flux sanguini en una part del còlon a causa del mal funcionament de les artèries. Aquesta afecció pot danyar seriosament el còlon si es dóna el cas que les cèl·lules no rebin el suficient oxígen per sobreviure.

Quins símptomes presenta?

La colitis isquèmica pot provocar dolor abdominal, sagnat en la femta, diarrea o nàusees.

Com es diagnostica la colitis?

Els símptomes de la colitis isquèmica són molt semblants a altres trastorns intestinals la qual cosa ocasiona que en algun cas el seu diagnòstic pugui ser complicat. És possible utilitzar tècniques com l’ecografia abdominal, l’anàlisi d’excrements o la colonoscòpia per descartar altres malalties. Si se sospita de la presència d’una colitis, s’utilitzarà una angiografia per observar el flux sanguini a l’intestí.

Com es tracta la colitis isquèmica?

La colitis lleu pot desaparèixer sola o pot ser tractada mitjançant medicació i antibiòtics. Si la colitis és greu o el còlon està patint lesions pot ser necessària la cirurgia per pal·liar l’obstrucció del flux sanguini, ja sigui mitjançant l’extirpació de teixit afectat, l’eliminació d’una obstrucció arterial o la reparació de la zona afectada.

Tornar

 

Vòlvul

Què és un vòlvul?

Un vòlvul és la torsió de l’intestí sobre si mateix i és una de les principals causes d’obstrucció intestinal. Es produeix normalment en el còlon sigmoides, que és la zona del còlon que connecta amb el recte.

Quins símptomes presenta?

Pot presentar dolor abdominal agut en forma de còlics i la incapacitat per evacuar la femta.

Com es diagnostica el vòlvul?

El vòlvul es pot diagnosticar mitjançant una radiografia de l’abdomen o un TAC en què es podrà apreciar la presència del vòlvul.

Com es tracta el vòlvul?

El tractament dependrà de l’estadi i del quadre clínic de cada pacient. L’endoscòpia pot resoldre el quadre en tornar a posar el còlon en la seva posició normal, però altres vegades requerirà de cirurgia per fixar el còlon que es torsiona o extirpar el fragment de còlon torsionat.
Tornar

Demani la seva cita ara