Serveis Quirúrgics a Barcelona

Tel. +34 93 551 31 02

Inici > Càncer de la via biliar

Càncer de la via biliar

Cáncer de la vía biliar - Cirugía Balsells

Què és el càncer de Via Biliar?

El càncer de la Via Biliar és un tumor que s’origina en els conductes de la via biliar, els encarregats de transportar la bilis i connectar el fetge amb la vesícula biliar i l’intestí.
El càncer del la via biliar es denomina comunament colangiocarcinoma i pot manifestar-se en diferents trams del recorregut: dins del fetge (intrahepàtic), a la sortida del fetge (hilial) o prop del duodè (distal).

Quins són els símptomes del càncer de la via biliar?

Els símptomes del càncer de la via biliar són diversos i semblants al de la resta de càncers de la zona digestiva: predominen els forts dolors a la zona alta de l’abdomen, icterícia (color groguenc a la pell a causa de la bilirubina), pèrdua involuntària de pes o picor intensa a la pell.

Com es diagnostica el càncer de la via biliar?

No hi ha un sistema de detecció precoç del càncer de la via biliar sinó que es fan proves quan es presenta algun símptoma. Si el metge sospita que pots patir càncer de la via biliar pot optar per diferents sistemes.

  • Anàlisi de sang per valorar la funció hepàtica
  • Proves de diagnòstic per imatge: per detectar lesions o anomalies que es puguin atribuir a la presència d’un tumor. Les proves poden ser TAC o ressonància magnètica.
  • Biòpsia de teixits: per extreure una mostra del teixit de la lesió detectada i analitzar-la en el microscopi.

Com es tracta el càncer de la via biliar?

Els resultats de les diferents proves diagnòstiques ajudaran al professional a definir el tractament més eficaç en cada cas.
En la mesura del possible, l’extirpació del tumor mitjançant cirurgia és la tècnica d’elecció pel fet que permet eliminar la totalitat del tumor o reduir-lo. Durant aquesta intervenció, pot ser possible que s’extirpi també part dels òrgans confrontants que puguin haver-se vist afectats pel tumor.
A més de la cirurgia, la quimioteràpia i la radioteràpia ajuden a destruir les cèl·lules canceroses i a retardar l’avanç de la malaltia. La quimioteràpia és un tractament químic que utilitza medicaments per destruir les cèl·lules mutades. La radioteràpia, per la seva banda, utilitza Raigs X d’alta energia amb el mateix objectiu.

Perquè nosaltres?

El Dr. Balsells i el seu equip de l’Institut Quirúrgic Balsells estan altament especialitzats en cirurgia oncològica. Treballen de la mà amb equips multidisciplinaris formats per oncòlegs i altres especialitats que permeten un diagnòstic i tractament d’alta qualitat per al pacient. A més, l’Hospital Quirón Barcelona, en el qual s’ubica, disposa d’instal·lacions d’alt nivell amb serveis complementaris que permeten una atenció integral del pacient en tot el procés.

Demani la seva cita ara