Serveis Quirúrgics a Barcelona

Tel. +34 93 551 31 02

Inici > Cirurgia de l’obesitat

Cirurgia de l’obesitat


La cirurgia bariàtrica o cirurgia de l’obesitat pot realitzar-se mitjançant diferents tècniques quirúrgiques a valorar en funció de cada cas. L’objectiu és principalment afavorir la pèrdua de pes quan la dieta o l’exercici no han funcionat o quan per motius de salut el pacient requereix una pèrdua de pes significativa en el menor termini de temps.

L’obesitat és un trastorn que afecta el 17% de la població a Espanya, un problema que no és merament estètic sinó que comporta greus conseqüències per a la salut, a més d’augmentar el risc de patir malalties cardiovasculars, diabetis, pressió arterial alta i problemes respiratoris , entre d’altres.

L’obesitat pot tenir causes mèdiques, genètiques o hormonals però en la majoria dels casos es produeix quan s’ingereixen més calories de les que es cremen en la vida diària, és a dir, tenir una vida inactiva i una dieta poc saludab

Es considera obesitat quan l’índex de massa corporal (IMC) supera els 30 punts. Aquest índex es calcula dividint el pes en quilograms per l’alçada (en metres) al quadrat.

IMC = Pes (kg) / alçada (m)2

Exemple:

  • Alçada: 165 cm (1,65 m).
  • Pes: 68 kg
  • Càlcul: 68 ÷ 1,652 (2,7225) = 24,98

 

Tabla del IMC:

IMC Estat del pes
Inferior a 18,5 Baix pes
De 18,5 a 24,9 Normal
De 25,0 a 29,9 Sobrepès
De 30,0 a 34,9 Obesitat (classe I)
De 35,0 a 39,9 Obesitat (classe II)
40,0 o superior Obesitat extrema (Classe III)

 

Powered by YAZIO

Quan he plantejar-me una cirurgia bariàtrica?

Les intervencions de cirurgia bariàtrica són tècniques complexes que poden implicar riscos per al pacient

Per això, abans de plantejar-se una cirurgia bariàtrica, és recomanable optar per tractaments no invasius i, específicament, una dieta adaptada a les necessitats del pacient i probablement un augment de l’activitat física encara que sigui de forma moderada però constant.

Es recomana la cirurgia en aquells pacients amb Obesitat de classe III o per aquells pacients que tenint Obesitat de classe II, pateixin problemes associats que posin en risc la seva salut. En qualsevol cas, abans d’aconsellar o realitzar qualsevol de les tècniques quirúrgiques per combatre l’Obesitat, recomanem a tots els pacients realitzar un examen mèdic exhaustiu que determini si poden optar a aquest tipus de cirurgia.

Quins tipus de cirurgies realitzem?

 

Perquè nosaltres?

Alta especialització

L’equip del Dr. Balsells és un equip altament especialitzat en cirurgia de l’obesitat i compta amb cirurgians experts en cadascuna de les tècniques descrites en el text adjunt.

Un Hospital de referència

Conscients que l’obesitat pot tenir múltiples orígens i desencadenar diverses patologies associades, des de l’Institut Quirúrgic Balsells ubicat a l’Hospital Quirón Barcelona oferim al pacient un diagnòstic i tractament integral de l’obesitat:

  • Equips multidisciplinaris formats per cirurgians generals, cirurgians plàstics, nutricionistes, endocrins, psicòlegs, internistes i cardiòlegs, entre d’altres.
  • Especialitats mèdiques de suport: anestesistes, infermeria especialitzada, medicina interna, cirurgia vascular, etc.
  • Servei d’Urgències 24h.
  • Tractaments del dolor i cures pal·liatives.
  • Hospitalització en un hospital de referència a Barcelona.
  • Unitat de Cures Intensives.

Suport al pacient i la família

Som conscients que una cirurgia bariàtrica no és únicament un procés quirúrgic sinó que implica molts canvis en l’estil de vida i el comportament del pacient, canvis que sovint són complexos i difícils de dur a terme. Per això, des de l’Institut Quirúrgic Balsells posem a la seva disposició professionals especialitzats en ajudar a realitzar el procés de transició i acompanyar al pacient durant tot el camí.

Demani la seva cita ara